Maktfaktorer i Stortinget, 2017-2021

I går skrev jeg om maktfaktorer. Nå er valget er gjennomført, og mandatfordelingen ser ut til å være klar. På tide å analysere resultatet ut fra Valgresultat.no klokken 07.00 i dag, tirsdag 12. september 2017. (Altså morgenen etter valget.)

Det som er klart, er at regjeringen var heldig med sperregrensebingoen. Begge støttepartiene kom over grensen, mens to partier på den andre siden kom under. Og det var det som avgjorde.

Slik blir mandatfordelingen med tilhørende maktfaktorer:

Parti Representanter Andel Maktfaktor
Ap 49 29,0% 32,2%
H 45 26,6% 24,2%
Frp 28 16,6% 20,7%
Sp 18 10,7% 7,5%
SV 11 6,5% 6,6%
KrF 8 4,7% 4,0%
V 8 4,7% 4,0%
MDG 1 0,6% 0,4%
Rødt 1 0,6% 0,4%

Ingen overraskelser der. Selv partiene med bare én representant hver, kan havne på vippen. Litt pussig er det at hvis nåværende regjeringspartier stemmer samlet, vil disse småpartiene få økt makt. Også Senterpartiet øker sin makt på bekostning av Arbeiderpartiet:

Parti Representanter Andel Maktfaktor
H+Frp 73 43,2% 51,0%
Ap 49 29,0% 13,0%
Sp 18 10,7% 13,0%
SV 11 6,5% 11,0%
KrF 8 4,7% 5,0%
V 8 4,7% 5,0%
MDG 1 0,6% 1,0%
Rødt 1 0,6% 1,0%

Hvis dagens regjeringspartier derimot stemmer sammen med bare ett av støttepartiene, blir det større endring. De to minste partiene mister innflytelse. De fire andre partiene stiller likt:

Parti Representanter Andel Maktfaktor
H+Frp+V 81 47,9% 63,6%
Ap 49 29,0% 9,1%
Sp 18 10,7% 9,1%
SV 11 6,5% 9,1%
KrF 8 4,7% 9,1%
MDG 1 0,6% 0,0%
Rødt 1 0,6% 0,0%

Og, selvsagt, går begge støttepartiene sammen med regjeringen, får de all makt i salen og kan gjøre som de vil:

Parti Representanter Andel Maktfaktor
H+Frp+V+KrF 89 52,7% 100,0%
Ap 49 29,0% 0,0%
Sp 18 10,7% 0,0%
SV 11 6,5% 0,0%
MDG 1 0,6% 0,0%
Rødt 1 0,6% 0,0%

PS: Ser vi på stemmene avgitt til Stortingspartiene, får vi dette:

H+Frp+V+KrF 49,8%
Ap+Sp+SV+MDG+Rødt 50,2%

Som så mange ganger før, fikk flertallet på Stortinget et mindretall av stemmene i befolkningen. Slik er det såkalte norske demokratiet. :-(

Maktfaktorer - forklaring

Noen som kan forklare reglene for hvordan mandatene på Stortinget blir fordelt? Og hvorfor en velger får mer makt hvis hun eller han bor i et tynt befolket fylke? Og hvorfor ferskvann teller i så måte, men ikke saltvann?  For, nei, det hjelper ikke med fine fjorder, nei! Innsjøer skal det være!

Uansett blir det nå gjennomført et valg. Og i følge de-og-de stemmerne og de-og-de reglene, skal de-og-de partiene få så-og-så mange representanter de neste fire årene. Tro om det er noen som kontrollerer måten dette blir beregnet på? Hvor mange som stemte på de forskjellige partiene, spiller faktisk ikke så stor rolle. Det mandatfordelingen som teller, et resultat av merkelige regler og sperregrensebingoen. Hva flertallet av befolkningen faktisk stemmer, er like irrelevant som ved presidentvalg i USA.

La oss derfor studere mandatfordelingen. Man vil vel anta at dess flere representanter et parti har, dess mer makt får det? Ikke nødvendigvis! Det avgjørende er hvor ofte et parti kan avgjøre noe.

  • Fremskrittspartiet fikk for eksempel økt makt ved valget i 1985, selv om antall mandater ble halvert.  De kom nemlig på vippen.

Men det er ikke alltid like lett å se slikt. Det enkleste er rett og slett å telle opp alle mulige kombinasjoner av Ja- og Nei-stemmer i Stortinget. Vi antar at partiene stemmer samlet og at det holder med et flertall på 50%. Hvor ofte kan et parti da komme på vippen? Dette er enkle beregninger. Men det virker ikke som om politikerne bryr seg om slikt.

  • Stakkars Jagland! Han gikk av etter det famøse 36,9-utlimatet i 1997. Var han ikke klar over at Arbeiderpartiet fikk økt makt i henhold til slik opptelling?
  • Høyre  og Kristelig folkeparti  kunne klart seg uten Venstre i regjeringen etter valget  i 2001. Så lenge H og KrF stemte sammen, ville V aldri kunne kommet på vippen med sine to representanter.
  • Og SV med sine 7 representanter var nøyaktig like mektige i siste periode som MDG med sin ene representant.

Er disse beregningene for enkle? Muligens, ja! For eksempel vil et sentrumsparti ha større makt i en vippeposisjon enn et fløyparti.  Det er rett og slett større sannsynlighet for at sentrumspartiet vil kunne vipppe. Vi tar heller ikke hensyn til hva som skjer i de forskjellige komitéene. Her er det kun snakk all makt i denne sal. Det hjelper selvsagt også med lav moral. Det å stemme motsatt av det man egentlig står for, finnes det nok av eksempler på. Det holder vel med å vise til bensinavgiften og Willochs avgang i 1986?

Kanskje vi kan forklare maktfaktorer med et konkret eksempel om hvordan Stortingen kunne blitt. Vi antar at Ap og H gjorde det bra, og at Sp er det eneste av de andre syv partiene som fikk mer enn én representant. Med mange småpartier kunne man anta det måtte bli kaos? Nei, i dette tenkte eksemplet har vi dette:

Parti Representanter Andel Maktfaktor
Ap 78 46,2% 33,3%
H 78 46,2% 33,3%
Sp 7 4,1% 33,3%
Frp 1 0,6% 0,0%
SV 1 0,6% 0,0%
KrF 1 0,6% 0,0%
MDG 1 0,6% 0,0%
V 1 0,6% 0,0%
Rødt 1 0,6% 0,0%

Et hvilket som helst flertall må bestå av minst to av partiene A, H og Sp. Sistnevnte med sine 7 representanter, er like mektige som både Ap og H med 78 representanter hver. De andre småpartiene kan aldri komme på vippen. Så enkelt kunne det blitt. Urettferdig? Jo, visst!

Nok forklaring med historie og teoretiske muligheter.  I morgen tidlig har vi forhåpentligvis en oversikt over mandatfordelingen i Stortinget for perioden 2017-2021. Da skal jeg prøve å komme med noen analyser av den reelle maktfordelingen der ... :-)

PS: For mer informasjon om slike maktfaktorer kan den engelske Wikidedia-siden om Banzhaf power index være en god begynnelse.

Velkommen!

Kort og greit fikk jeg lyst til å skrive litt om politikk. Og jeg hadde allerede skrevet noe om såkalte maktfaktorer i det nye Stortinget. Men jeg fikk i dag vite at det eneste stedet som var interessert i å ta inn noe om dette, hadde en absolutt grense på 5.000 tegn.

Greit nok! De bestemmer over sine websider. Ikke kan vel jeg være sur over det? Men siden jeg allerede hadde skrevet nesten 4.000 tegn bare på en innledning og forklaring, ble dette litt vanskelig for meg.

Altså skal jeg nå prøve å legge ut en innledning og forklaring om maktfaktorer ... :-)

Les mer i arkivet » September 2017
hits